Terminarz polowań 2015/2016

(Aby pobrać terminarz do druku kliknij tutaj)
  Uwagi:
 1. W zależności od realizacji planu może być dokonana zmiana gatunków zwierzyny przewidzianej do odstrzału.
 2. W przypadku przewidywanej nieobecności na polowaniu prowadzącego polowanie lub nagankę należy bezwarunkowo powiadomić Łowczego Koła z dwudniowym wyprzedzeniem, oraz podać kolegę zastępującego. Tel. Łowczy
  Koła (602 10 15 28)
 3. Za aprowizację na polowaniach organizowanych w soboty i niedzielę odpowiedzialni są koledzy wyznaczeni do zorganizowania i prowadzenia naganki
 4. Za apteczkę i kamizelki odpowiedzialny jest prowadzący nagankę
 5. Za sygnałówkę i karty stanowiskowe odpowiedzialny jest prowadzący polowanie
 6. Zapraszanie gości za zgodą Zarządu Koła
 7. Obecność myśliwych na polowaniach zbiorowych jest obowiązkowa